CENTER FOR CULTURE AND DEBATE "RED HOUSE" ANDREY NIKOLOV "
About the building
The Red House is an emblematic architectural monument of Sofia from the first half of the 20th century
— What is the style of your house?
— None. My own. Admittedly, i was influenced by Italy. I have been there for so many years.
— What will happen to your huge ateliers eventually?
— Others will work in them. I made a house not just for myself.
An interview by Hristo Bratisov with Andrey Nikolov for the Literary Voice newspaper, 1929
History of the building
After returning from Rome, where he lives and works from 1914 to 1927, the sculptor Andrey Nikolov, fascinated by the Italian urban environment, decided to build his own studio in Sofia - a magical place to preserve the spirit of Italy, to create conditions for a happy life of a large family and to respond to the artist's working needs.

The talented Bulgarian architect Ivan Vasilyov designed the building on sketches by Andrey Nikolov. It is no wonder there is an Italian touch in this unusual for Sofia architecture. Today the building is a monument of culture of national importance.

Yet with the establishment of the building in 1926-1928 the home and atelier becomes a center for the intellectuals from Bulgaria and abroad, as well as for many young artists, with whom Andrey Nikolov shares his ateliers so as to give them a place to create.

After the death of Andrey Nikolov in 1959 his heirs donate the house to the Ministry of Culture for the purpose of running and performing public and cultural activities.
Who is Andrei Nikolov?
The modern Bulgarian sculpture gains European recognition to a great extent thanks to Andrey Nikolov, whose work builds a bridge between the European sculptural tradition in the spirit of...
Restoration
The building was abandoned in the second half of the 1980s and the 1990s. On 21st of July 2000, the Ministry of Culture, the National Art Gallery and the Gulliver Clearing House Foundation signed a contract for the use of the building against reconstruction, restoration and adaptation and its transformation into a modern cultural center - the Red House Center for Culture and Debate "Andrei Nikolov".
At this time the building has no doors and windows, water supply, sewerage, heating, electricity and installations, the paint inside the house is gouged, the walls are permanently damaged, most of the facades and the edges of the house are destroyed and need a major repairs, the yard's pave is fully destroyed as well and without vertical planning and drainage, and the supporting structure of the house needs to be strengthened.
On January 16, 2001, Gulliver Clearing House announced an open competition for the reconstruction, reconstruction and adaptation of the building and its transformation into a center for culture and debate. 24 architectural projects take part in the competition. The project for the reconstruction of the house, chosen by the jury of the competition, is with authors arch. Luben Boyadzhiev and arch. Tsvetan Tsinzev. Consultant for reconstruction is arch. Ivailo Petkov.

С помощта на проект „Красива България – красива София“ на Програмата на ООН за развитие се осъществяват първоначалното укрепване и ремонт на покрива на сградата. На 26 септември 2002 г. фирма „Изовер“ дарява материал за топлоизолация на покрива на къщата. По-късно, след провеждане на конкурс, „Венистрой“ ООД осъществява цялостните реставрационни и строително-монтажни работи по сградата до пълното й завършване.
Така, пред погледа на гражданите на София, сградата постепенно се превръща в Центъра за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“, станал известен като Червената къща.
Откриването
На 21 октомври 2004 г. напълно възстановената и ремонтирана сграда е официално открита с две изложби: „Прополис“ и „Духът намира тялото“, които представят живота и творчеството на Андрей Николов и историческото време, в което е живял големият скулптор.
Надписът на италиански, изписан над входната врата „Voi che entrate qui lasciate ogni cattivo pensiero" приканва посетителя да остави всяка лоша мисъл вън и е перефраза на Дантевото „Надежда всяка тука оставете, вие, що пристъпвате тук", изписано над портите на ада в „Божествена комедия".

Фразата е в унисон с една от основните мисии на центъра за култура и дебат – да отвори съзнанието на хората към нови идеи като създаде пространство, отворено към различните гледни точки в изкуството, културата и обществения дебат, където те свободно да бъдат изразявани без страх от цензура и неприемане.

Така Центърът за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ става приемник на духа на големия български скулптор Андрей Николов. Със своите разнообразни културни, обществени и образователни програми с участието на личности от страната и чужбина, сградата продължава да изгражда мост между българската и европейската култура така, както навремето с живота и творчеството на Андрей Николов се създава мост между европейската и българската скулптурна традиция.

Същевременно многобройната публика в Червената къща ежедневно може да се докосне до творчеството на двама големи автори от началото на 20-ти век – архитекта Иван Васильов и скулптора Андрей Николов.

Made on
Tilda